Lučební závody a.s. Kolín

Říjen 2021

Dodávka bezdrátového rozhlasového systému v areálu LZ Kolín. 2021

Zajistili jsme kompletní dodávku bezdrátového rozhlasového systému v areálu Lučební závody Kolín, a to včetně montáže.